Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
Beloved Woman!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Link:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

  
 

 

 
  
 
 
 
 
Beloved Woman
 
  
  @Beloved Daughter
 
 
Reacties
 
 
 
 
Eens komt er een dag
 
Eens komt er een dag
Dat Gods volk opstaat
En Hem aanbid
En elk volk dat U schiep
buigt zich voor U
En prijst Uw naam

Voor-refrein
We zullen lied’ren zingen die nog nooit gezongen zijn
We zullen samen U aanbidden voor altijd

Refren
We zullen zingen: Hallelujah!
We zullen dansen voor de Heer
We zullen juichen: Hosanna!
Voor de Hoogste Heer
Voor de Koning op de troon

Bridge
Jezus alleen is Koning
 
Jonathan Pretorius
Lees meer...
 
 
 
 
Heiligheid
 
Jozua zeide tot het volk; Heiligt u, want morgen zal de Here in uw midden wonderen doen. Jozua 3:5

Het beloofde land binnen treden kon niet zonder de rivier de Jordaan over te steken.Het is een natuurlijke barriere tussen Tran Jordanie ten oosten en Canaan ten westen.De soevereine God zal deze gemeente leiden om naar het beloofde land over te steken.Of de barriere nu de hoogste berg of de diepste vallei zal zijn, voor Hem is dat geen probleem.
HEILIGING is een “must” voordat het WONDER kan geschieden.
Jozua gaf de opdracht aan het volk om zich te heiligen.
Een geestelijke oorlog vraagt een geestelijke voorbereiding.
Dit is absoluut noodzakelijk om deze Grote God te ontmoeten.
Hij zal zichzelf laten zien door een groot wonder te doen in het midden van Zijn volk.
Hij is de Heer van de Aarde
De mensen moeten verwachtingsvol zijn
Zij moeten zich concentreren om te weten waar de Ark van’t Verbond is.
Zij moeten HEM niet uit het oog verliezen die doet wat voor mensen onmogelijk is.
Wonderen zijn Zijn norm.
 
Het geldt ook voor ons:
Als de mensen van vanouds zich voorbereiden om het heilige land binnen te trekken, een land overvloeiend van melk en honing, moeten ook wij onszelf voor zo’n doel voorbereiden.
Zoals God zijn gunstbewijzen demonstreerde naar Zijn uitverkoren volk toe, mogen ook wij voorbereid zijn. Om Zijn gunstbewijzen te ontvangen voor de plannen die Hij voor ons leven heeft.

Vraag:
Wat voor voorbereiding moet ik treffen om de manifestatie van Zijn Glorie te ontvangen?

Gebed:
Ik hoor Uw stem vandaag, help me om mijzelf af te zonderen van al de zorgen van deze wereld. Ik wijd mij toe om U te eren, reinig mij van alle vuiligheid die aan mij kleeft van zowel mijn vlees als mijn geest.
Vandaag heilig ik mijzelf en wijd ik mij alleen aan U toe zodat Uw Glorie zich kan manifesteren in mijn leven.
In de Dierbare Naam van Uw Zoon,
Amen
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
Ware aanbidding.
 
 
Aanbidding is een levenstijl.
Het is wat we in ons dagelijkse leven doen
vanuit een goede relatie en vriendschap met Jezus.
In Zijn aanwezigheid, worden ons denken en ons hart
verandert door de Heilige Geest.
 
Hij stelt ons in staat een intenser begrip van God te hebben
en een diepere relatie met Hem te kennen.
 
Of we nu zingen of een intrument bespelen,
alles wat we doen wordt beinvloed
door de gesteldheid van ons hart.
Onze gaven zullen krachtiger en rijker worden,
als we de Heilige Geest toestaan
door en met ons te werken op ons eigen werkterrein.
Ons verlangen moet zijn om God het beste te geven
en Hem te eren met alleen het beste wat in ons is.
 
Als we aanbidden met zowel bereidheid als integriteit,
zal Hij het gebruiken om de levens van mensen
aan te raken en te veranderen.
 
 
Door: David Holmes, muzikaal leider
van: Christian City Church in Oxford Falls
 
 
 
Lees meer...
 
 
Open je hart
 
 
Open je hart,
zie de schoonheid van de Heer,
verhef je stem en geef Hem alle eer.
Ik heb U lief, ik roep het uit:
Halleluja, ik loof uw naam.

(Opw. 341)
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl