Categorieen
Beloved Woman!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Link:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

  
 

 

Wie ben ik?

 

 

Bride photo ma4-47.gif

 

Wie ben ik?

 

 

Door genade mag ik zeggen:
 
 • Ik ben het zout der aarde (Matth. 5:13)
 • Ik ben het licht der wereld (Matth. 5:14)
 • Ik ben een kind van God (Joh. 1:12)
 • Ik ben een rank van de Ware Wijnstok, een kanaal voor de liefde van Christus (Joh. 15:1,5)
 • Ik ben een vriend van Christus (Joh. 15:15)
 • Ik ben een dienaar van de gerechtigheid (Rom. 6:18)
 • Ik ben een dienaar van God (Rom. 6:22)
 • Ik ben een zoon/dochter van God; God is mijn Vader (Rom. 8:14,15; Gal. 3:26; 4:6)
 • Ik ben een mede-erfgenaam van Christus, en heb deel aan het erfgoed van Christus (Rom. 8:17)
 • Ik ben Gods tempel. Zijn Geest en Zijn Leven wonen in mij. (1Kor. 3:16; 6:19)
 • Ik heb mij aan de Heere Jezus gehecht en ben één geest met Hem (1 Kor. 6:17)
 • Ik ben een lid van het lichaam van Christus (1 Kor. 12:27; Ef. 5:30)
 • Ik ben een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17)
 • Ik ben een verzoend met God en Hij heeft mij de bediening der verzoening gegeven (2 Kor. 5:18,19)
 • Ik ben een zoon/dochter van God en ik ben in Christus één met andere christenen (Gal. 3:26,28)
 • Ik ben een erfgenaam van God, omdat ik een zoon/dochter van God ben (Gal. 4:6,7)
 • Ik ben een heilige (Ef. 1:1; 1 Kor. 1:2)
 • Ik ben een maaksel van God, in Christus Jezus geschapen om zijn werk te doen (Ef. 2:10)
 • Ik ben een huisgenoot van God (Ef. 2:19)
 • Ik ben een gevangene in de Heere (Ef. 3:1; 4:1)
 • Ik ben een rechtvaardige en heilig (Ef. 4:24)
 • Ik ben een burger van een rijk in de hemel, en ik heb nu al een plaats in de hemelse gewesten (Fil. 3:20; Ef. 2:6)
 • Ik ben verborgen met Christus in God (Kol. 3:3)
 • Ik ben een uiting van het leven van Christus, omdat Hij mijn leven is (Kol. 3:4)
 • Ik ben door God uitverkoren, heilig en bemind (Kol. 3:12; 1 Tess. 5:5)
 • Ik ben een kind van het licht en niet van de duisternis (1 tess. 5:5)
 • Ik ben een levende steen en mag me laten gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis (1 Petr. 2:5)
 • Ik hoor bij een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk Gode ten eigendom (1 Petr. 2:11)
 • Ik ben een vijand van de duivel (1 Petr. 5:8)
 • Ik ben een kind van God, en ik zal gelijk zijn aan Christus, als Hij terug komt op de aarde (1 Joh. 3:1,2)
 • Ik ben uit God geboren. Het kwaad, de duivel, heeft geen vat op mij (1 Joh. 5:18)
 • Door de genade van God ben ik wat ik ben (1 Kor. 15:10)

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl